Mobilitat a la feina
,
  l'assignatura pendent de la mobilitat sostenible

Barcelona. 14 de JUNY 2018

Taller organitzat per Fundació Conama amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i Aptemus on es treballarà sobre com superar les barreres que es presenten a l'hora d'engegar un pla de mobilitat a l'empresa. 
QUÈ ÉS?

Aquesta jornada sobre mobilitat al treball vol posar el focus en aquesta qüestió que fins al moment no està molt desenvolupada. Engegar un pla de mobilitat al centre de treball no és una tasca fàcil ja que no solament requereix d'una implicació per part dels responsables del centre sinó de cadascun dels treballadors, ja que suposa un canvi en els hàbits diaris de desplaçament. Amb aquesta jornada pretenem reflexionar sobre la necessitat d'incentivar l'elaboració de plans de mobilitat al treball i informar sobre la importància i els beneficis que es poden arribar a aconseguir mostrant exemples pràctics.


PER QUÈ?

En el context de les polítiques de canvi climàtic i de qualitat atmosfèrica, les administracions locals estan desenvolupant mesures sobre la mobilitat que estan canviant, de forma substancial la forma de moure'ns a les ciutats. Aquesta és una de les qüestions més rellevants a resoldre en els propers anys, tant per la incidència que té en les nostres emissions de *GEH, com per la seva repercussió en la contaminació de l'aire i el soroll i, per extensió, en la salut de la població que viu en elles, com per l'ocupació de l'espai públic que avui dia representa.

Els desplaçaments diaris que tenen lloc en una ciutat i entre ella i els seus voltants són, en la seva majoria, realitzats per motius laborals on el vehicle privat és la manera de transport més utilitzada.

Per tant, donar resposta d'una forma més sostenible a aquesta mobilitat ha de ser una prioritat dels diferents governs, tant a nivell local, com regional o nacional.  Aquesta és una qüestió que cal abordar de forma urgent i integrar-la de manera efectiva, tant en les polítiques de les administracions com en les de les empreses. És un tema que implica el compromís de molts actors i on el consens, la participació i el diàleg són imprescindibles per implementar-les amb èxit.


PER A QUI?

Jornada dirigida a un públic especialitzat, entre els quals es troben: representants institucionals tant nacionals i autonòmics com a provinents d'equips municipals i organismes supramunicipals, emprenedors, responsables d'empreses, capdavanters d'organitzacions de la societat civil, personal docent i investigador i periodistes.


QUAN?

Dijous 14 de juny a Barcelona. Sala d’actes, Recinte de l'Escola Industrial, Edifici El Vagó, C.Comte d'Urgell 187, Barcelona

La jornada es dividirà en dues parts. El matí es dedicarà a explicar l'estat de la qüestió i la identificació dels problemes derivats de la no actuació. A més s'exposaran diferents casos pràctics. A la tarda es desenvoluparà un taller entorn de 4 temàtiques: la figura del gestor de mobilitat, el paper que ha de jugar l'administració, la identificació d'incentius i barreres per a l'engegada dels plans de mobilitat a l'empresa i la importància de la definició d'un pla de comunicació i promoció.
 

CONSULTA EL PROGRAMA CLICANT   AQUÍ 


PONÈNCIES PRESENTADES EN LA JORNADA

   
Benvinguda
Valentí Junyent i Torras. Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
La salut un deure en les polítiques de transport. Carolyn Daher. Coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut en ISGlobal
Mobilitat sostenible i seguretat vial Pere Navarro. Conseller assessor de seguretat viària a Fundació Pons. Exdirector de la DGT
Mobilitat a la feina. D’on sortim? On som? Estat de l’art a España. Carlos Cristóbal. President de l’Associació Professional de Tècnics en Mobilitat Urbana Sostenible (APTEMUS)
Mobilitat a la feina. D’on sortim? On som? Estat de l’art a Catalunya. Xavier Sanyer.Cap del Servei de Mobilitat a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).
Cas Belga (Des de l’administració)
Marc fiscal i normativa
Eddy Klynen. VSV (Flemish Foundation for Traffic Knowledge)
Biciempresa Silvia Casorran. Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible. Àrea de Mobilitat i Transport. Àrea Metropolitana de Barcelona
Pla de desplaçament a la empresa de la Diputació de Barcelona. Manel Ferri. Oficina tècnica de canvi climàtic i sostenibilitat. Gerència de serveis de medi ambient. Àrea de territori i sostenibilitat. Diputació de Barcelona
El Pla de Desplaçament a la  Universitat Pompeu Fabra (UPF) Martí Boleda i Torrent. Tècnic de medi
ambient i seguretat de la UPF
En bici a la feina. Mobilitat sostenible i benestar. José Carrón Martín. Talento - Dept. Benestar i suport al Servei de Liberty Seguros
El Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) a B. Braun Enric Ferrando, cap de Prevenció i Medi Ambient de B.BraunCOM APUNTAR-SE

Si et vols apuntar a la jornada, ho pots fer al següent enllaç:


MÉS INFORMACIÓ

  • Documento del Grup de Mobilitat al treball de Conama 2016
  • Guia pràctica per a l'elaboració i implantació de Planes de Transport al centre de treball (IDAE)
  • Conclusions jornada de la ATM